Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Young Inn Naoussa

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Paros
Tài sản tốt nhất trong Paros
Tài sản rẻ nhất trong Paros

Tài sản phổ biến nhất trong Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Gia đình thân thiện nghỉ
Young Inn Naoussa
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

It is located 300m from the sea and 200m from the picturesque old town. Also the public bus stop and the famous harbour is only a few minutes walking distance far away.