Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Yellowhouse Mostar

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Nhất Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Mostar
Yellowhouse Mostar
4.9   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

3 bedroom guest accomodation, includes 2 bathrooms, using kitchen-oven, microwave oven, refrigerator, coffee machine... etc, air condition, wireless internet connection, TV, parking space