Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Tany

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Siem Reap
Tài sản tốt nhất trong Siem Reap
Tài sản rẻ nhất trong Siem Reap

Nhất Cambodia
Tài sản tốt nhất trong Cambodia
Tài sản rẻ nhất trong Cambodia

Dự trữ ký túc xá trong Siem Reap
Villa Tany
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

VillaTany fabulous is a budget Angkor accommodation and is conveniently located in the center of Siem Reap near old market. We are 15 minutes from the fantastic Angkor Wat temple complex and 5 minutes from the famous Old Market, Night Market and Siem Reap