Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Urkmez Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Selcuk
Tài sản tốt nhất trong Selcuk
Tài sản rẻ nhất trong Selcuk

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Thanh thiếu niên ở các thành phố với vườn thú
Urkmez Hotel
4.4   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

CENTRALLY LOCATED, Within METRES TO THE RESTAURANTS, BANKS, EPHESUS MUSEUM, ST. JOHN`S CATHEDRAL, MULTI- LINGUAL OZKAN BROTHERS, BUFFET BREAKFAST iNCL. ON THE TERRACE