Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Urkmez Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Selcuk
Tài sản tốt nhất trong Selcuk
Tài sản rẻ nhất trong Selcuk

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Urkmez Hotel
Urkmez Hotel
4.4   

2 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

CENTRALLY LOCATED, Within METRES TO THE RESTAURANTS, BANKS, EPHESUS MUSEUM, ST. JOHN`S CATHEDRAL, MULTI- LINGUAL OZKAN BROTHERS, BUFFET BREAKFAST iNCL. ON THE TERRACE