Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Meeting Point Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Barranquilla
Tài sản tốt nhất trong Barranquilla
Tài sản rẻ nhất trong Barranquilla

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Du lịch lưu trú cho khách du lịch và du lịch trong Barranquilla, Colombia
The Meeting Point Hostel
3.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

hostal en Barranquilla barrio Bellavista