Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

The Inka Lounge Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Tài sản phổ biến nhất trong Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Miraflores
The Inka Lounge Hostel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

The Inka Lounge Hostel is located in Miraflores, one of the most nicest and safest areas in Lima.