Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

The Inka Lounge Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Miraflores
Tài sản tốt nhất trong Miraflores
Tài sản rẻ nhất trong Miraflores

Nhất Peru
Tài sản tốt nhất trong Peru
Tài sản rẻ nhất trong Peru

Các ký túc xá và các điểm đến du lịch hàng đầu
The Inka Lounge Hostel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

The Inka Lounge Hostel is located in Miraflores, one of the most nicest and safest areas in Lima.