Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Taksim Home Apart

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Nhiều lựa chọn đi lại
Taksim Home Apart
3.3   

Đọc 1 bài đánh giá

Căn hộ, chung cư

Did you get bored from hotel rooms? Feel yourself in your home sweet home! This is your flat. You can find whatever you want...