Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sultanahmet Suites

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sultanahmet
Tài sản tốt nhất trong Sultanahmet
Tài sản rẻ nhất trong Sultanahmet

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Đặt giá thấp cho ký túc xá trong Sultanahmet
Sultanahmet Suites

Căn hộ, chung cư

Located in the historic heart of Istanbul, this hotel offers apartment-style accommodations with free Wi-Fi and a stylish bar serving freshly prepared drinks. Its top-floor terrace overlooks the harbor