Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Rosemary Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Khách sạn giá rẻ và các phòng nghỉ tại Prague
Rosemary Hostel

Nhà trọ

Rosemary Hostel is situated in the city center of Prague, 5 minutes walk from Wenceslav Square and Old Town Square. Open whole year.