Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Rosemary Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Prague
Tài sản tốt nhất trong Prague
Tài sản rẻ nhất trong Prague

Nhất Czech Republic
Tài sản tốt nhất trong Czech Republic
Tài sản rẻ nhất trong Czech Republic

Đặt thanh niên nhà nghỉ và khách sạn bây giờ trong Prague
Rosemary Hostel

Hostel

Rosemary Hostel is situated in the city center of Prague, 5 minutes walk from Wenceslav Square and Old Town Square. Open whole year.