Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Red Star Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Nhất Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Red Star Hostel
Red Star Hostel

Nhà trọ

Lounge accomodation in the most beautiful and lively old part of the city center,