Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Prince Of Wales Backpacker Pub

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhà nghỉ thanh thiếu niên là gì? Hỏi và đặt phòng ngay trong Singapore, Singapore
Prince Of Wales Backpacker Pub

Nhà trọ

New hostel overlooking the scenic Singapore river and Marina Bay Sands casino