Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Prince Of Wales Backpacker Pub

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Mọi thứ bạn cần cho kỳ nghỉ của bạn
Prince Of Wales Backpacker Pub

Nhà trọ

New hostel overlooking the scenic Singapore river and Marina Bay Sands casino