Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Prince Of Wales Backpacker Pub

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Địa điểm du lịch với cơ hội tình nguyện
Prince Of Wales Backpacker Pub

Nhà trọ

New hostel overlooking the scenic Singapore river and Marina Bay Sands casino