Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Mirah Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kuta
Tài sản tốt nhất trong Kuta
Tài sản rẻ nhất trong Kuta

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Kuta
Mirah Hostel

Nhà trọ

New Hostel in Legian Kuta Bali with 7 Dorms total 100 beds include Swimming Pool