Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

La Guaca Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Santa Marta
Tài sản tốt nhất trong Santa Marta
Tài sản rẻ nhất trong Santa Marta

Nhất Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ và nhà nghỉ ba lô trong Santa Marta, Colombia
La Guaca Hostel

Hostel

This is the best place that you could come across in Santa Marta with backpacker prices