Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Kale Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Pamukkale
Tài sản tốt nhất trong Pamukkale
Tài sản rẻ nhất trong Pamukkale

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Kiểm tra danh sách nhà nghỉ để biết thông tin về quán bar, nhà hàng, ẩm thực và giải trí
Kale Hotel
3.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Home away from home in the pleasant village of Pamukkale, we are a family run guest house.