Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Kale Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Pamukkale
Tài sản tốt nhất trong Pamukkale
Tài sản rẻ nhất trong Pamukkale

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Pamukkale
Kale Hotel
3.0   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Home away from home in the pleasant village of Pamukkale, we are a family run guest house.