Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Ionian Princess Club Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Corfu
Tài sản tốt nhất trong Corfu
Tài sản rẻ nhất trong Corfu

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Ionian Princess Club Hotel

Khách sạn

In Acharavi, in the north of Corfu, on a 7 km-long sandy beach, in a peaceful & idyllic environment stands Club Hotel Ionian Princess.