Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Ionian Princess Club Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Corfu
Tài sản tốt nhất trong Corfu
Tài sản rẻ nhất trong Corfu

Tài sản phổ biến nhất trong Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Ionian Princess Club Hotel

Khách sạn

In Acharavi, in the north of Corfu, on a 7 km-long sandy beach, in a peaceful & idyllic environment stands Club Hotel Ionian Princess.