Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Melita

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Hotel Melita
Hotel Melita
4.1   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Budget hotel , Cheap hotel , Bed & Breakfast , Cheap Accommodation , Oldcity Hotel