Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Pension Tzitzifies

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Thessaloniki
Tài sản tốt nhất trong Thessaloniki
Tài sản rẻ nhất trong Thessaloniki

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Thessaloniki
Hostel Pension Tzitzifies

Nhà trọ

Pension Tzitzifies [hostel� youth hostel-studios-rooms-apartments] Agia Triada-Thessaloniki-North Macedonia-Salonika