Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Manu

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Đánh giá của khách sạn
Hostel Manu
2.5   

8 Tổng số đánh giá

Căn hộ, chung cư

Homely Atmosphere At An Affordable Price