Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel Farrer Park

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Singapore
Hostel Farrer Park
2.0   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Fun for Backpackers' And Enjoy The Rich Culture And Oldest Part of Singapore's Little India. Enjoy discount on our drink!!!