Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel Farrer Park

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Đánh giá về du lịch và đề xuất nhà nghỉ
Hostel Farrer Park
2.0   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Fun for Backpackers' And Enjoy The Rich Culture And Oldest Part of Singapore's Little India. Enjoy discount on our drink!!!