Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Graffiti Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Barcelona
Tài sản tốt nhất trong Barcelona
Tài sản rẻ nhất trong Barcelona

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Đặt giá thấp cho ký túc xá trong Barcelona
Graffiti Hostel
3.3   

49 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Graffiti Hostel is located just a few blocks away from ‘La Sagrada Familia’ it’s the perfect place for people looking to enjoy themselves and have some fun! The hostel is large, clean and comfortable and just 10 minutes away from the maj