Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Gala Time Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kolkata
Tài sản tốt nhất trong Kolkata
Tài sản rẻ nhất trong Kolkata

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Làm thế nào để thuê một căn hộ hoặc aparthostel
Gala Time Hostel

Nhà trọ

Gala Time Hostel is the only backpackers Hostel in Kolkata; 'The City of Joy'. It's located in a very good area where all public transports are easily available. Gala Time offers you 24*7 reception. It's your home away. We understand budget travellers.