Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

De Talak Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bangkok
Tài sản tốt nhất trong Bangkok
Tài sản rẻ nhất trong Bangkok

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Ký túc xá với bảo hiểm du lịch cho đặt phòng của bạn
De Talak Hostel

Nhà trọ

Hostel by Bangkok Metho(MRT)