Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Dausol Apartments

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Ibiza
Tài sản tốt nhất trong Ibiza
Tài sản rẻ nhất trong Ibiza

Tài sản phổ biến nhất trong Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Ibiza
Dausol Apartments

Căn hộ, chung cư

IT OPENS ON MAY THE 1st. Dausol 1 and 2 are almost next to each other just across the road from the Playa d'en Bossa, the longest sandy beach on the island of Ibiza.