Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Dausol Apartments

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Ibiza
Tài sản tốt nhất trong Ibiza
Tài sản rẻ nhất trong Ibiza

Nhất Spain
Tài sản tốt nhất trong Spain
Tài sản rẻ nhất trong Spain

Những ngày nghỉ được đánh giá cao nhất trong Ibiza, Spain
Dausol Apartments

Căn hộ, chung cư

IT OPENS ON MAY THE 1st. Dausol 1 and 2 are almost next to each other just across the road from the Playa d'en Bossa, the longest sandy beach on the island of Ibiza.