Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Damira Rooms

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Split
Damira Rooms
4.1   

8 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Cosy rooms in the centre of Split