Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Coziee Lodge

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tài sản phổ biến nhất trong Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Tìm mọi thứ để xem gần tôi
Coziee Lodge

Nhà trọ

A theme-inspired hostel. Each room features an exciting theme to create an enhanced lodging experience like no other.