Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Cherry Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Tiết kiệm trên ký túc xá trong Rome, Italy
Cherry Hostel
3.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Double, triple, quad and multibedded shared rooms are available. Rooms with bathrooms & shared bathrooms