Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Chenla Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Siem Reap
Tài sản tốt nhất trong Siem Reap
Tài sản rẻ nhất trong Siem Reap

Nhất Cambodia
Tài sản tốt nhất trong Cambodia
Tài sản rẻ nhất trong Cambodia

Đánh giá về HostelTraveler.com
Chenla Guest House

Nhà khách

Chenla Guest House offers fantastic rooms designed to suit any budged.