Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casa Francesca

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Santorini
Tài sản tốt nhất trong Santorini
Tài sản rẻ nhất trong Santorini

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Đặt nhà nghỉ thanh thiếu niên và khách sạn bây giờ Santorini
Casa Francesca
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Set in a rural area, near the heart of Oia's charming village. Relax and Enjoy the peaceful Flowered terrace, overlooking Santorini's vineyards.