Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Casa Francesca

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Santorini
Tài sản tốt nhất trong Santorini
Tài sản rẻ nhất trong Santorini

Nhất Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Nhà nghỉ và khách sạn ba lô trong Santorini
Casa Francesca
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

Set in a rural area, near the heart of Oia's charming village. Relax and Enjoy the peaceful Flowered terrace, overlooking Santorini's vineyards.