Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Born Free Hostel - Vista

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Bangkok
Tài sản tốt nhất trong Bangkok
Tài sản rẻ nhất trong Bangkok

Nhất Thailand
Tài sản tốt nhất trong Thailand
Tài sản rẻ nhất trong Thailand

Tổ chức tiệc tùng tốt nhất trong Bangkok, Thailand
Born Free Hostel - Vista

Nhà trọ

***Unique location! A short walk to Kao San Road, super close to the Chao Phraya river and surrounded by many famous temples and museums! **Good hosts that simply want you to have fun!