Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bellaroma Place

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Các ký túc xá trong khoảng cách đi bộ đến các điểm tham quan và giải trí
Bellaroma Place
4.0   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Close to the Vatican City, BellaRoma Hostel is a new place in Rome designed for young low budget travellers. Established this year 2004, BellaRoma Place is a sister of Pensione Ottaviano Hostel and Sandy Hostel.