Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Bellamaritimo Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Pamukkale
Tài sản tốt nhất trong Pamukkale
Tài sản rẻ nhất trong Pamukkale

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Đi xanh, những ký túc xá sinh thái thân thiện nhất trên thế giới
Bellamaritimo Hotel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

Conveniently located just a few minutes walk from the centre of Pamukkale