Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Beijing Homekey Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Nhất China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Sách ký túc xá
Beijing Homekey Hotel
3.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Khách sạn

near the forbiden city, the highest bulding in the courtyard area with lovely view