Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Beijing Homekey Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Giảm giá
Beijing Homekey Hotel
3.7   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

near the forbiden city, the highest bulding in the courtyard area with lovely view