Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Beijing Double Happiness Courtyard Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Nhất China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Các ký túc xá tuyệt vời trong Beijing, China
Beijing Double Happiness Courtyard Hotel
4.6   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Come to witness and enjoy the traditional life style of Chinese people that you have never had before.