Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Bc Family Homestay

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Du lịch ba lô và backpackers hostels trong Ha Noi, Viet Nam
Bc Family Homestay
3.4   

Đọc 1 bài đánh giá

Homestay

BC stands for “Bạn bè & Chân thành”, this means “Friendship & Sincerity” in English. As the name implies, we would love to welcome and be friends with you as well as becoming your “little fami