Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Asia Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Các ký túc xá được đánh giá cao nhất trong Rome, Italy
Asia Hostel
3.4   

16 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel Asia is a comfortable, clean set of accommodation opened specifically to cater for the massive influx of backpackers our fair city encounters yearly