Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Asia Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Asia Hostel
Asia Hostel
3.4   

16 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Hostel Asia is a comfortable, clean set of accommodation opened specifically to cater for the massive influx of backpackers our fair city encounters yearly