Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Ares Rooms

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Trang web ưa thích để đặt phòng nghỉ lễ trong Rome, Italy
Ares Rooms
4.3   

3 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

Quiet, comfortable, inexpensive rooms in historic Sta. Maria Maggiore Basilica area between Termini Station and the Colosseum/Forum district. Convenient bus, metro, train, and railways access. English/Spanish reception service open 24hrs.