Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Antique Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Nhất Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Nhà nghỉ thanh thiếu niên ở các thị trấn lịch sử trong Istanbul, Turkey
Antique Hostel
4.7   

11 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

All rooms renovated in November 2014! Antique Hostel Istanbul greets all guests and visitors, regardless of age, gender and social status.