Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Adler Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Singapore
Adler Hostel

Nhà trọ

Singapore's first luxury hostel based in the heart of the Chinatown offering a customized cabin bed which ensure the personal privacy and comfort of a hotel room at pocket friendly prices.