Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Abella Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Istanbul
Tài sản tốt nhất trong Istanbul
Tài sản rẻ nhất trong Istanbul

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Ký túc xá ấn tượng trong Istanbul, Turkey
Abella Hotel
4.2   

3 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Abella Hotel-A small hotel on four floors in the historical centre of Istanbul, with panoramic views from the terrace. Close to the Blue Mosque and St Sophia and convenient for dining, shopping and entertainment.