Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

5Footway.inn Project Bugis

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

Nhất Singapore
Tài sản tốt nhất trong Singapore
Tài sản rẻ nhất trong Singapore

5 địa điểm hàng đầu để thăm và ở trong ký túc xá
5Footway.inn Project Bugis

Nhà trọ

Another boutique hostel by Project Bugis incorporates all the feedbacks and comments that we have received from our guests on previous projects.