Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

4 Boys Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản tốt nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh
Tài sản rẻ nhất trong Thanh pho Ho Chi Minh

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Đặt phòng trực tuyến nhanh
4 Boys Inn

Nhà trọ

4 Boys Inn is located in Tay Ba Lo backpacker's quarter in Ho Chi Minh City, about a 5-minute walk from Ben Thanh Market. A/c room, free WiFi, room always have balcony, free 01 bottlled water. this inn has front desk and tour/ticket assistance.